5 bước quy trình tách sổ đỏ mua bán nhà đất Phú Quốc

Share

Sổ đỏ, tên gọi thông thường của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, là giấy tờ quan trọng được pháp luật công nhận đối với việc sở hữu mua bán nhà đất nói chung và mua bán đất Phú Quốc nói riêng.

quy_trinh_tach_so_do_mua_dat_phu_quoc

Dưới đây là 5 bước quy trình tách sổ đỏ mua bán nhà đất Phú Quốc, mời bạn đọc và tham khảo:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với các giấy tờ như trên và nộp tại Phòng tài nguyên – môi trường tại UBND Phú Quốc.

Bước 2: Khi đủ giấy tờ hợp lệ, ngay trong ngày nhận hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, phòng Tài nguyên – Môi trường Phú Quốc có trách nhiệm gửi hồ sơ về cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính.

Bước 3: Trong 7 ngày làm việc phải trích đo địa chính và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phú Quốc có trách nhiệm:

– Làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

– Gửi giấy tờ đến cơ quan tài nguyên – môi trường cùng cấp.

Bước 4: Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đất Phú Quốc, cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho sở Tài nguyên – môi trường.

Bước 5: Trao bản chính sổ đỏ thửa đất ở Phú Quốc mới cho người sử dụng đất.

Gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các văn bản tại Luật Đất đai về thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc.

Đối với khách đầu tư mua đất Phú Quốc, sổ đỏ là giấy tờ quan trọng có hiệu lực về mặt pháp lý chứng nhận người mua là chủ sở hữu của mảnh đất. 10 ngày là thời gian ngắn nhất mà chủ sở hữu mới có thể nhận được sổ nhưng với tình hình giao dịch đất tại Phú Quốc hiện nay, người mua có khi phải mất đến 15 – 20 ngày mới có thể nhận được sổ.